Corredisa

A Sistemes Finestres trobareu finestres d'alumini corredisses.
Son les finestres que ofereixen mes comoditat i son molt hermètiques